Capture the flag


Hur?
Lagen tävlar om motståndarlagets flagga. Här vinner laget som lyckas ta motståndarens flagga som finns placerad i deras bas och föra den tillbaka till sin egen bas.

Gruppstorlek
8+ personer

Laguppdelning
2 lika stora lag

Tid/match
10-15 min beroende på gruppstorlek

Taktik
Man har valet att lämna ett försvar vid sin flaggstation, eller att rycka fram med samtliga spelare. Att lämna basförsvarare gör naturligtvis att man får ytterligare en chans att hindra motståndarlaget att nå flaggan, men försvagar samtidigt de framryckandes möjligheter. Därför bör man endast lämna kvar basförsvarare vid spel med många deltagare. Man bör röra sig i små grupper längs flankerna samt i mitten. Troligtvis kommer genombrottet på någon flank. Det är viktigt att hela tiden hålla kommunikationen uppe.

Flaggregeln
En spelare bärandes på en flagga får inte gömma den utan måste hålla den synligt i handen. När flaggbärare blir markerad, kan ni välja mellan två alternativ:

  • Med Live Flag-regeln hänger den markerade flaggbäraren upp flaggan på närmaste lämpliga ställe, kanske en kvist, gren, eller flaggbas. Flaggan får bara röras av det lag som skall erövra den, dvs ett lag får bara röra motståndarlagets flagga, inte sin egen.
  • Med Dead Flag-regeln går den markerade flaggbäraren tillbaka med flaggan till den bas där han hämtat den. Även här får flaggan bara röras av det lag som skall erövra den, dvs ett lag får bara röra motståndarlagets flagga, inte sin egen.