Center flag


Hur?
Lagen tävlar om samma flagga Här vinner det lag som lyckas ta den flaggan som finns placerad på spelfältets mitt och föra över den till motståndarnas bas.

Gruppstorlek
8+ personer

Laguppdelning
2 lika stora lag

Tid/match
10-15 min beroende på gruppstorlek

Taktik
En del lag utser en eller två flaggtagare som lägger ned sina markörer vid spelets start och rusar för att hämta flaggan. Om de lyckas springer de tillbaka och hämtar sina markörer under skydd av resten av laget, Därefter avancerar man fram mot motståndarbasen , som i Capture the flag. Här är det mycket intressant vilken flaggregel som gäller, dvs om en markerad flaggbärare lägger ned eller står kvar med flaggan, eller om den skall hängas upp vid flaggbasen igen.

Flaggregeln
En spelare bärandes på en flagga får inte gömma den utan måste hålla den synligt i handen. När flaggbärare blir markerad, kan ni välja mellan två alternativ:

  • Med Live Flag-regeln hänger den markerade flaggbäraren upp flaggan på närmaste lämpliga ställe, kanske en kvist, gren, eller flaggbas. Flaggan får bara röras av det lag som skall erövra den, dvs ett lag får bara röra motståndarlagets flagga, inte sin egen.
  • Med Dead Flag-regeln går den markerade flaggbäraren tillbaka med flaggan till den bas där han hämtat den. Även här får flaggan bara röras av det lag som skall erövra den, dvs ett lag får bara röra motståndarlagets flagga, inte sin egen.